Transparetní účet: 7999779997/5500
Kontakt: nadaceandelove@gmail.com

Kostel sv. Petra a Pavla v Chotěvicích

Zachraňte s námi chotěvický kostelík pro další generace! Vytvoříme z něj opět nejenom místo určené k bohoslužbám, ale i místo setkávání, koncertů a společenských akcí. Prostor, který tady bude po další desítky a snad i stovky let přístupný a bezpečný pro ty, kdo to budou kdykoliv potřebovat.

První pomoc zahrnuje likvidaci dřevomorky, která kostelík napadla, odstranění malých stromků, co vyrostly na střeše, a výrobu oken do věže, protože tam chybí, a tak dovnitř létají ptáci a často nenajdou cestu ven. Později bychom chtěli opravit unikátní varhany, zrestaurovat dřevěné oltáře, sochy, malby i vitrážová okna, pořídit novou fasádu, vrátit kostelu hodiny i zvony. Prostě nás čeká spousta práce.

Hospic pro týrané pejsky

PREV

Pomoc jižní Moravě

NEXT